Vojtova metoda

Co je to Vojtova metoda

Vojtova metoda neboli metoda reflexní lokomoce, je soubor cvičení používaných k léčbě psychických a tělesných poruch u dětí a dospělých. Autorem, po němž byla tato metoda pojmenována, je Prof. MUDr. Václav Vojta (1917-2000), dětský neurolog.

Celá metoda je postavena na tom, že člověk má v centrálním nervovém systému geneticky zakódované správné pohybové vzory. Vývoj pohyblivosti (motoriky) člověka probíhá zcela automaticky a je pokračováním děložního vývoje.

Podklady pro tuto metodu získal prof. MUDr. Vojta pozorováním zdravých novorozenců a kojenců a srovnáváním jejich hybnosti s hybností dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Prof.Vojta  identifikoval na základě těchto podrobných studií určité body opory (punktum fixum) a určité reflexní zóny, které jsou předpokladem každé fyziologické/zdravé lokomoce. Díky tlaku na tyto reflexní zóny, vyvolané v přesně daných pozicích s opěrnými body je vyvolána samovolná pohybová aktivita (v pohybových vzorech). Pro správné provádění terapie je podstatná znalost vývoje pohybových vzorů a jejich vývoje během života dítěte.

Cíl Vojtovy metody

Prostřednictvím terapie Vojtovou metodou - tzv. reflexní lokomocí, je možné vracet (směřovat) do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáževědomě používat. Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožňuje souhru protilehlých svalových skupin tzv. koaktivaci. Využívá k tomu vrozeného pohybového programu CNS, který je při poruše funkce blokován.

Jedinečná je Vojtova metoda v tom, že s léčbou pohybového systému (při včasné diagnostice) můžeme začít již v novorozeneckém období a zabránit tak chybnému vývoji dítěte a jeho negativním následkům (nerovnováha, propadlá nožní klenba, prohnutí zad, kolen, skolióza a jiné vadné držení těla, napětí svalů, motorický neklid, dětské neurózy apod.).

U dospělých pacientů se nově organizuje pohyb, který si člověk chybně osvojil během života a způsobil mu zdravotní problémy. Také stavy po úrazech jak u dětí tak dospělých vyžadují, aby se porušené mozkové a míšní systémy řízení pohybu nově zaktivovaly a člověk se mohl opět hýbat zdravě nebo aby se zbavil bolestí, či sekundárních následků (kontraktury, subluxace kyčlí apod.)

U dospělých jedinců s DMO je cílem terapie zmírnění obtíží a udržení stávajících pohybových funkcí. Obnova funkčních dovedností není, podle možností, vyloučena. Záleží na věku, typu postižení a vitalitě. Při lehčím onemocnění (např. vertebrogenní potíže) je možné obtíže minimalizovat. K vlastní terapii je zapotřebí druhé osoby, která je rovněž pro domácí vedení aktivace instruována fyzioterapeutem. Dávkování je zcela individuální.

 Dalším cílem Vojtovy metody může být pravidelné hluboké dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center, celkovému zlepšení mentální aktivity a uvolnění svalových křečí. To vše se děje automaticky při každém cvičení.

Jak zjistíte, zda Vaše dítě potřebuje Vojtovu metodu

Lékař pomocí několika předem daných náhlých změn v poloze dítěte vyvolá typický pohybový projev (polohová reakce). Podle tohoto projevu určí, zda je pohyb správný či ne. Celkem bylo popsáno 7 polohových reakcí, které se využívají v diagnostice a současně s primitivní reflexologií a vývojem dítěte se hodnotí stav jeho pohybového projevu.

Jak probíhá cvičení pomocí Vojtovy metody

Cvičení pomocí Vojtovy metody provádí odborně vyškolený fyzioterapeut. 

Dospělí pacienti chodí pravidelně několikrát týdně do ambulance a nebo s nimi cvičí pravidelně jejich pečující osoba v domácím prostředí. Pak je třeba méně návštěv u fyzioterapeuta. Jedna cvičební jednotka trvá 20-40 minut.

U dětských pacientů provádí Vojtovu terapii fyzioterapeut ve své ambulanci a zacvičuje do zvolených cviků rodiče, kterým názorně cviky předvede a vysvětlí. Doma je pak rodiče s dítětem sami několikrát denně provádí. Délka jedné cvičební jednotky se pohybuje kolem pěti až dvaceti minut, záleží na věku dítěte. Rodiče chodí s dítětem na pravidelné kontroly a nové zácviky.

Samotné cvičení spočívá ve stimulaci reflexních bodů na těle, které se podráždí tlakem ve správném směru a v ideálním nastavení polohy těla. Toto podráždění bodů umožní tělu vybavení si ideálního vrozeného pohybového vzoru.

Aktivace se provádí v modelech reflexní otáčení a reflexní plazení, drážděním spoušťových zón. Oslovuje svalové skupiny a jejich řazení tak, aby nedocházelo k sekundárním změnám a nabízí CNS nové, kineziologicky ideální pohybové uspořádání.

Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou u dětí:
 • CKP (=centrální koordinační porucha)
 • ICP (=infantilní cerebelární paréza) - je též známá pod zkratkou DMO (= dětská mozková obrna), což je nesprávně neboť nejde o úplnou obrnu
 • opožděný psychomotorický vývoj
 • fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis)
 • paréza brachiálního plexu
 • dysplazie kyčelní
 • rozštěp páteře
 • koňská noha (pes equinovarus)
 • skolióza
 • ortopedické vady hrudníku
 • artrogrypoza
 • bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením krční páteře
Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou u dospělých:
 • cévní mozková příhoda
 • periferní paréza
 • bolesti související s páteří
 • skolióza
 • syndrom zmrzlého ramene (periartritida)
 • poúrazové stavy, včetně úrazu páteře a míchy
 • jiná neurologická onemocnění
 • astmatické stavy
 • RS- roztroušená skleroza
 • vadné držení těla dětí i dospělých
 • vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády
 • bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením krční páteře

  Dodatek:

Rodiče, kteří ošetřují své dítě Vojtovou terapií, podávají velký výkon, jsou k dítěti trpělivý, soucitní - empatičtí a přesto nesmí polevit ve svém úsilí pravidelného cvičení s cílem své dítě vyléčit i v situacích, kdy dítě reaguje negativně, popř. negativně reaguje i okolí, rodinní příslušníci nebo sousedé. Vysvětlováním a láskyplným přístupem, stejně jako pevným vedením se časem vytvoří prostředí plné porozumnění, harmonie a cílevědomé spolupráce všech zúčastněných.

Provádět terapi podle Vojty je náročné a vyžaduje to fyzickou i psychickou sílu. Pokud má být poskytováno důsledné dávkování terapie, je nutno zorganizovat pravidelný denní program, který určí po dohodě terapeut. Každou pochybnost, psychický nebo fyzický problém mohou rodiče konzultovat v důvěrné terapeutické atmosféře.

(Text jsme si vypůjčili z www.centrumspirala.cz s laskavým svolením paní Vodičkové. Ještě jednou děkujeme.)

 


Kontakt

Veronika Kupcová (Vlasáková) maminka Anetky

Kuttelwascherova 929/17
Praha 9 Černý Most
198 00


+420.603108723