Diagnózy

Současné: 

 •   G800   spastická kvadruparetická forma DMO s převahou vpravo
 •   Q02     mikrocefalie
 •   dextroskoliosa s vrcholem v L1 v úhlu 25 stupnňů

Diagnózy při propuštění z JIRP:

hlavní:

 •   P210    těžká porodní asfyxie

vedlejší:

 •   P916    HIE (hypoxická, ischemická encefalopatie) novorozence III. stupně - na MRI parietálně až charakteru porencefalie
 •   P071    Prematuritas 35+5 g.t., 2920g
 •   P220    St.p. RDS - Sy.dechové tísně novorozence
 •   I959     St.p. arteriální hypotenze
 •   G936    St.p. edém mozku při těžké perinatální asfyxii
 •   P90      St.p. novorozeneckéh křeče
 •   P742    St.p. přechodně těžká hyponatrémie s nutností substituce
 •   P743    St.p. přechodně těžká hypokalémie s nutností substituce
 •   P641    St.p. vrozená anémie
 •   P520    St.p. nitrokomorové krvácení I . st. u novorozence
 •   P525    St.p. subarachnoidální krvácení u novorozence
 •   P293    St.p. persistence fetální cirkulace 
 •   St.p. kanylace pupeční vény, st.p. zavedení periferní artérie, st.p. zavedení centrálního žilního katetru, st.p. transfúze erytrocytárního koncentrátu, st.p.p transfúze mražené plazmy

                  


Kontakt

Veronika Kupcová (Vlasáková) maminka Anetky

Kuttelwascherova 929/17
Praha 9 Černý Most
198 00


+420.603108723